Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Zorg

Klachtcommissie veroordeelt gegluur door oud-bisschop Jo Gijsen

Gijsen bij zijn verrassende benoeming tot bisschop in 1971. Beeld: Andere Tijden

Door te gluren op de slaapzaal van seminarie Rolduc heeft oud-bisschop Jo Gijsen “onbetamelijk” gehandeld en de privacy van een kostschooljongen “op grove wijze” geschonden. Dat blijkt uit het oordeel van de klachtencommissie voor seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.

Gijsen gluurde als surveillant in 1959 herhaaldelijk als de jongen zichzelf bevredigde in zijn chambrette. De commissie acht het relaas van de nu 65-jarige klager “geloofwaardig en oprecht”. Toch is zijn klacht formeel niet ontvankelijk verklaard, omdat het gluren niet voldoet aan de definitie van seksueel misbruik: “Niet gezegd kan worden dat klager onder dwang of in een afhankelijkheidssituatie seksuele handelingen moest uitvoeren.”

De commissie vindt wel dat Gijsen over de schreef is gegaan. De commissie kan zich voorstellen dat de klager zich door de handelwijze van Gijsen “bijzonder onplezierig, opgelaten en bekeken” heeft gevoeld. “Het behoeft dan ook geen betoog dat een dergelijke manier van doen de grenzen van het betamelijke ver te buiten gaat en dat het recht op privacy van klager op grove wijze is geschonden”, aldus de commissie.

Gijsen (79) is de bekendste Nederlandse kerkbestuurder die genoemd is in zaken rond kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. De klachtencommissie heeft nog een tweede klacht tegen de oud-bisschop van Roermond in behandeling. Deze klacht komt van een andere jongen. Gijsen zou hem seksueel misbruikt hebben. De commissie moet hierover nog oordelen.

Gijsen heeft altijd ontkend dat hij gegluurd heeft. Hij zei nooit gesurveilleerd te hebben op de slaapzaal. De oud-bisschop van Roermond kwam niet opdagen tijdens de hoorzitting van de klachtencommissie. Ook zijn advocaat bleef weg.

Volgende week komt de commissie-Deetman met een eindrapport. De commissie geeft dan, op verzoek van de kerkleiding, een oordeel over de aard en de omvang van het kindermisbruik in de Kerk.