Amsterdam helpt met schoolkeuze

Gemeente stuurt gids rond met de beste en zwakste basisscholen.

Zo’n zesduizend Amsterdamse ouders van kinderen van twee en drie jaar ontvangen deze week een brochure die laat zien wat de beste en slechtste basisscholen zijn in de stad. De gids, opgesteld in opdracht van de gemeente, moet hen helpen bij de schoolkeuze. Wethouder Lodewijk Asscher (onderwijs, PvdA) hoopt scholen met de ‘kwaliteitswijzer’ bovendien aan te zetten tot kwaliteitsverbetering.

In de Spiegel Primair Onderwijs Amsterdam 2010-2011 zijn van alle 204 Amsterdamse basisscholen tal van gegevens opgenomen, zoals het oordeel van de onderwijsinspectie, leerlingenaantallen en het percentage achterstandsgroepen. Tevens is te zien naar welk vervolgonderwijs kinderen gaan en hoe leerlingen scoorden op hun Cito-eindtoets en andere taal- en rekentests. Amsterdam telt volgens de onderwijsinspectie 27 ‘zwakke’ basisscholen en één ‘zeer zwakke’ school. Alle gegevens zijn al openbaar, maar voor het eerst zijn alle data bijeengebracht. „Scholen die te lang slecht presteren, vallen door de mand nu de informatie openbaar is”, zegt Asscher. „Maar scholen die het in lastige omstandigheden juist goed doen, krijgen eindelijk de waardering die ze verdienen.” Behalve Amsterdam informeert alleen Arnhem ouders over de kwaliteit van het basisonderwijs. Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) juicht de stap van Amsterdam toe. (NRC)