Aldus Cohen (PvdA)

De brand moet nu geblust worden. Dat besef leidt tot oplossingen waar we eerder niet aan toe waren.