Verbod op bonussen in semipublieke sector

Er komt een verbod op bonussen in de semipublieke sector. De Tweede Kamer stemde vandaag in met een voorstel van die strekking van de PvdA. Iedere vorm van bonus aan de top wordt verboden.

De partij wilde van de bonussen in de sector af omdat de partij extraatjes op kosten van de belastingbetaler ‘ongepast’ vindt, meldt persbureau Novum. Kamerlid Pierre Heijnen:

“Bestuurders die willen werken voor de publieke zaak hoeven geen extra geld te krijgen om hun best te doen voor een zo goed mogelijke dienstverlening.”

Een Kamermeerderheid was ook voorstander van het voorstel van de PvdA om de beloningen van leden en voorzitters van raden van toezicht en raden van commissarissen in de semipublieke sector aan banden te leggen. Voorzitters mogen niet meer dan 7,5 procent bovenop het salaris van de bestuurders in hun sector verdienen. Leden mogen niet meer verdienen dan vijf procent bovenop van het salaris van bestuurders.

Verder worden de salarissen van bestuurders beperkt in een aantal sectoren die het kabinet buiten de wet wilde houden. “De wet wordt nu ook van toepassing op de goede doelen, een sector waar evident sprake is van publieke belangen”, legt Heijnen uit. Ook daar gaat gelden dat bestuurders niet meer mogen verdienen dan de balkenendenorm. Ook in de zorgsector wordt balkenendenorm verplicht gesteld.