Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Cultuur

SCP: meer armoede in Nederland

Door koopkrachtverlies en meer werkloosheid zal het aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft de komende jaren toenemen. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een vandaag verschenen rapport.

Volgens het SCP ligt de armoedegrens momenteel bij een bedrag van duizend euro per maand voor een alleenstaande. Dit jaar groeide de groep mensen die onder die grens leeft met 70.000. Het SCP verwacht dat er in 2012 nog zo’n 55.000 mensen bijkomen. Daarmee telt Nederland volgens de schatting eind 2012 1,1 miljoen mensen die grote moeite hebben te voorzien in de eigen basisbehoeften. In aantallen huishoudens groeide het cijfer dit jaar met 8,1 procent naar 561.000. In 2012 wordt een stijging van 8,5 procent voorzien, tot een totaal van 588.000 huishoudens.

Vooral eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar en zelfstandige ondernemers komen vaker in de financiële problemen.