Meer zelfstandigen onder armoedegrens

Het aantal zelfstandige ondernemers in Nederland dat onder de armoedegrens leeft, groeit. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers van het het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de 317.000 werkende armen had vorig jaar 50 procent een eigen bedrijf. In 2000 was dat nog 41 procent.

In 2010 leefden 529.000 huishoudens onder de armoedegrens. Die ligt voor alleenstaanden op 940 euro aan besteedbaar inkomen en voor alleenstaande ouders met twee kinderen op 1.420 euro. Het SCP verwacht dat het aantal armen dit en volgend jaar zal stijgen met 0,4 procent: 60.000 huishoudens in beide jaren.

Bij het vaststellen van de omvang van de armoede in Nederland hielden de onderzoekers geen rekening met financieel vermogen. Mensen kunnen op grond van hun inkomen onder de armoedegrens leven maar wel over geld uit betere tijden beschikken. Van de arme huishoudens heeft bijna tweederde een vermogen tot 5.000 euro. Een kwart heeft een eigen huis. De situatie van 65-plussers is volgens het rapport relatief goed: 2,6 procent van hen leefde vorig jaar onder de armoedegrens. Hun situatie is wel uitzichtloos, want hun financiën veranderen niet snel.

70 procent van de arme huishoudens zegt geen geld te hebben voor alle levensbehoeften, waaronder een warme maaltijd, nieuwe kleren en verwarmen van het huis vallen.