Mannen en voltijders werken het meest over

Het verschil tussen mannen en vrouwen komt volgens het CBS mede doordat vrouwen vaker in deeltijd werken.

Mannen en voltijders werken nog altijd vaker over dan vrouwen en deeltijders. Hierin is de afgelopen jaren nauwelijks verandering geweest, blijkt gisteren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de mannen zei vorig jaar 41 procent regelmatig over te werken. Sinds 2005 varieert dit tussen de 42 en 41 procent. Van de vrouwen zei 32 procent regelmatig over te werken. Bij de vrouwen varieert het percentage sinds 2005 tussen de 32 en 34 procent.

Het verschil tussen mannen en vrouwen komt volgens het CBS mede doordat vrouwen vaker in deeltijd werken. Deeltijders hebben minder vaak overwerk. Van hen zegt 29 procent hier regelmatig mee te maken te hebben, terwijl dat bij de voltijders 43 procent is. (Novum)