Kijkers verliezen invloed op tv-pakket

Kabelbedrijven en andere tv-aanbieders moeten minimaal dertig zenders opnemen in hun digitale basispakketten. Zij hoeven geen rekening te houden met vertegenwoordigers van kijkers in zogenoemde programmaraden. Dat schrijft minister Van Bijsterveldt (Media, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij komt medio 2012 met een wijziging van de Mediawet.

De digitale basispakketten moeten in ieder geval zeven Nederlandstalige publieke zenders bevatten: drie landelijke Nederlandse, de regionale, lokale en twee Vlaamse. De meeste basispakketten bestaan nu uit vijftig tot zestig zenders. Pas boven de dertig mogen aanbieders zenders spreiden over pluspakketten waarvoor kijkers extra betalen. Dat moet voorkomen dat aanbieders basispakketten uitkleden om voor meer geld zogenoemde plusabonnementen te kunnen verkopen.

Van Bijsterveldt wil af van de gemeentelijke programma- of kabelraden omdat hun advisering „omslachtig” is, „soms ondoorzichtig” en niet meer past bij de „bovenregionale exploitatie van medianetwerken”. Niet alleen de kabelbedrijven maar ook commerciële omroepen en gemeenten zijn volgens de minister ongelukkig met het systeem. Belangenorganisatie Kabelraden.nl stelt dat de minister grote groepen kijkers in de steek laat. „De diversiteit van het pakket komt in gevaar.” De stichting vreest inkrimping, vervlakking en verschraling van het tv-aanbod.

De regels voor analoge tv-pakketten blijven bestaan. Het basispakket van vijftien zenders moet de zeven Nederlandstalige publieke zenders bevatten. In Nederland heeft 63 procent van de kijkers digitale tv.