De vier belangrijkste onderwerpen waar Bleker zich als staatssecretaris mee bezighoudt

1 Natuur De afspraken daarover in het regeerakkoord voert hij trouw uit. Zo heeft Bleker de aanleg geschrapt van twaalf zogenoemde ‘robuuste verbindingszones’: passages die natuurgebieden met elkaar moeten verbinden. Hij koopt niet langer boerenland op om er nieuwe natuur van te maken. Schrapt de aanleg van recreatiegroen. Is van plan enkele natuurgebieden te verkopen. Maakt provincies verantwoordelijk voor een nationaal samenhangend netwerk van natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur), maar geeft hun daarvoor weinig geld. In totaal bezuinigt de staatssecretaris voor 60 tot 70 procent op de uitgaven voor natuurbeleid. Hij halveert het budget van Staatsbosbeheer.

2 Brussel Bleker heeft al een tijd ruzie met de Europese Commissie, omdat hij namens het kabinet én een meerderheid in de Tweede Kamer blijft weigeren de „kostbare landbouwgrond” (Blekers woorden) van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen aan de golven prijs te geven. Vlaanderen reageerde verbaasd en vol onbegrip over zo veel koppigheid. De ontpoldering van de Hedwigepolder is nodig om de natuur van de Westerschelde te herstellen, afspraken daarover zijn jaren geleden gemaakt en liggen vast in een verdrag. Maar Bleker staat pal voor de Zeeuwse boeren. Sowieso kunnen boeren op deze staatssecretaris rekenen. Toen boeren in de omgeving van Moerdijk schade leden door de brand bij Chemie-Pack, lukte het Bleker in het kabinet een miljoen euro schadevergoeding voor hen los te peuteren.

3 Megastallen Bleker is er de man niet naar om megastallen te verbieden. Volgens Bleker is niet de grootte van de veehouderij de kwestie waar het om draait, maar de vraag of deze bedrijven nog wel „mooie familiebedrijven” kunnen worden genoemd. Deze laatste bedrijven mogen wat hem betreft zoveel groeien als nodig is om een belegde boterham te verdienen. Alleen „vreemde” (Blekers woorden) bedrijven die een gigantisch grote stal komen neerzetten in een landschap dat ze niet kennen, dáártegen wil de staatssecretaris kunnen optreden.

4 Het lokale Bleker houdt niet van wat hij jachttoeristen noemt: ‘rijke lui’ die vanuit het Gooi wild komen afknallen in het oosten van het land kunnen wat hem betreft beter thuis blijven. Jagen doe je in je eigen streek. De staatssecretaris wil het Nederlandse landschap „teruggeven aan de eigen inwoners”. Geef de inwoners meer zeggenschap en verantwoordelijkheid over hun landschap, dan wordt dat landschap vanzelf mooier. Het liefst zou Bleker willen dat boeren, burgers en buitenlui op het platteland een soort verbond sloten over het beheer van het platteland – opdat er een balans komt tussen wonen en werken, tussen mens en dier, tussen natuur en cultuur. Een platteland waar iedereen elkaar in het dorpscafé, op het schoolplein en in de kerk recht in de ogen kan kijken. Ja, dát is het machtige ideaal van Henk Bleker.

Arjen schreuder

    • Arjen Schreuder