De Nieuwe Vakbeweging stuit op verdeeldheid

De vakbondsleiders zijn het eens over het opsplitsen van de FNV in kleinere vakorganisaties. Maar Bondgenoten houdt vast aan eigen plan.

De grootste FNV-bond, Bondgenoten, weigert op voorhand in te stemmen met het plan voor een vernieuwde vakbeweging. Voorzitter Henk van der Kolk houdt vast aan zijn eigen plan om de drie grootste bonden binnen de vakcentrale te integreren. Dat werpt een schaduw over het als „unaniem” gepresenteerde besluit van de FNV om zichzelf op te heffen en op te gaan in een nieuwe vakbeweging.

Mocht de achterban van Bondgenoten, of die van Abvakabo, het plan afwijzen, dan blijft de bestuurscrisis binnen de FNV over het pensioenakkoord bestaan. Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft al aangedrongen op snelle hervorming van de FNV om het sociaal overleg in de huidige crisistijd gaande te houden.

De voorzitters van de negentien bonden binnen de overkoepelende vakcentrale kwamen afgelopen zaterdag overeen dat de FNV moet worden opgesplitst in kleinere vakorganisaties, georganiseerd naar werk en beroep. Allen, ook Bondgenoten-voorzitter Van der Kolk, hebben toegezegd om het besluit intern te verdedigen tegenover hun besturen en raden, die de laatste stem hebben. FNV-voorzitter Agnes Jongerius en Van der Kolk maakten zaterdag bekend dat zij op termijn zullen terugtreden.

Tegelijkertijd houdt Van der Kolk vast aan bestaande plannen om Bondgenoten, Abvakabo en FNV Bouw samen te smelten tot de kern van een nieuwe FNV. „We gaan de bondsraad deze maand een combinatie voorleggen van ons eigen voorstel en dat van [verkenners] Wijffels en Noten, omdat die twee volgens ons te combineren zijn”, zegt Van der Kolk. „We willen de lopende gesprekken daarover met Abvakabo en Bouw voortzetten.” (NRC)