Beursgang Zynga komt eigenlijk te laat

Uitstel heeft de glans weggenomen van de beursgang van Zynga, die het bedrijf een waardering van 9 miljard dollar kan opleveren. De omzet van de producent van FarmVille en andere internetspelletjes stijgt nog steeds snel, aldus een herzien prospectus dat op 2 december is uitgegeven. Maar uit andere – en veelzeggender – maatstaven blijkt dat de groei is vertraagd.

Bijna de hele omzet van de firma is afkomstig uit de verkopen van virtuele goederen. Als een speler een digitale tractor koopt om meer gewassen te kunnen verbouwen, incasseert Zynga het geld van tevoren, maar boekt het de inkomsten over de periode waarin de speler het gereedschap naar verwachting zal gebruiken. Vragen over de manier waarop deze verkopen van virtuele goederen moeten worden geboekt waren een reden voor uitstel van de beursgang.

In de eerste negen maanden van 2011 behaalde Zynga een omzet van 829 miljoen dollar, meer dan dubbel de omzet uit dezelfde periode in 2010. Maar de hoeveelheid geld die in het jongste kwartaal bij spelers werd geïncasseerd, was vrijwel hetzelfde als in het kwartaal daarvóór. Voorheen was dat bedrag steeds snel gestegen. Als de kasinstroom afvlakt, zal de omzet binnenkort ook minder snel groeien.

Bovendien komt bijna de hele omzet van Zynga van spelletjes die op Facebook worden gespeeld. Het zou kunnen dat de tragere groei van het sociale netwerk gevolgen heeft voor de groei van Zynga. Misschien raakt de markt voor dit soort spelletjes verzadigd. De toegenomen concurrentie kan haar tol eisen. Of wellicht heeft Zynga gewoon een paar nieuwe spelletjes nodig. Sinds het voorjaar zijn er geen nieuwe spelletjes meer uitgekomen, maar er staan er wel een paar op stapel voor de komende maanden.

Ondanks dit alles lijkt de waarderingsmarge waar bij de beursgang op wordt gemikt niet te hoog gegrepen. Het bedrijf heeft de afgelopen twaalf maanden 283 miljoen dollar binnengehaald uit zijn activiteiten. Zonder het geld dat de firma na de beursgang in haar boeken zal hebben staan, komt de marktwaarde van Zynga – aan de bovenkant van de marge – uit op ongeveer 25 maal de kasinstroom uit de activiteiten.

Dat is veel geloofwaardiger dan de waardering van Groupon, dat nog steeds een hogere marktwaarde heeft, ondanks de recente daling van de beurskoers tot onder de introductieprijs bij zijn beursgang.

Toch betekent de tragere groei dat beleggers zich sceptischer zullen opstellen ten opzichte van de vooruitzichten van Zynga dan eerder dit jaar. Het bedrijf was deze zomer op de ‘grijze’ markt buiten de beurs ongeveer 15 miljard dollar waard. Zynga kan niet klagen over een prijskaartje van 9 miljard dollar, maar had méér kunnen oogsten als het sneller naar de beurs was gegaan.

Robert Cyran

Vertaling Menno Grootveld

    • Robert Cyran