Afghaanse vrouw slecht af

Tien jaar na de verdrijving van de Talibaan blijft de positie van de Afghaanse vrouw precair. Ondanks hulp uit het buitenland zijn de vrouwen in Afghanistan slechter af dan vrijwel al hun seksegenoten elders in de wereld. Maar er is ook vooruitgang geboekt.

pagina 6 en 7