Plan nieuwe FNV stuit op verdeeldheid vakbonden

De grootste FNV-bond, Bondgenoten, weigert op voorhand in te stemmen met het plan voor een vernieuwde vakbeweging. Voorzitter Henk van der Kolk houdt vast aan zijn eigen plan om de drie grootste bonden binnen de vakcentrale te fuseren. Dat werpt een schaduw over het als „unaniem” gepresenteerde besluit van de FNV om zichzelf op te heffen en op te gaan in een nieuwe vakbeweging.

Mocht de achterban van Bondgenoten, of die van Abvakabo, het plan afwijzen, dan blijft de bestuurscrisis binnen de FNV over het pensioenakkoord bestaan. Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft al aangedrongen op snelle hervorming van de FNV om het sociaal overleg in de huidige crisistijd gaande te houden.

De voorzitters van de negentien bonden binnen de overkoepelende vakcentrale kwamen afgelopen zaterdag overeen dat de FNV moet worden opgesplitst in kleinere vakorganisaties, georganiseerd naar werk en beroep. Ze hebben allen toegezegd, ook Bondgenoten-voorzitter Van der Kolk, het besluit intern te verdedigen tegenover hun bondsbesturen en bondsraden, die de laatste stem hebben. FNV-voorzitter Agnes Jongerius en Van der Kolk hebben zaterdag ook bekendgemaakt dat zij voor zichzelf geen plaats zien in de nieuwe vakbeweging en op termijn zullen terugtreden.

Oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken (PvdA) is gevraagd om de nieuwe organisatie van de grond tillen. Zij zal volgend voorjaar, nadat de bonden intern overeenstemming hebben bereikt, het oprichtingscongres voorzitten van De Nieuwe Vakbeweging, zoals de vakcentrale voorlopig heet. Dan wordt ook de nieuwe voorzitter van de vakcentrale bekend.

Naast het plan van de bemiddelaars Han Noten en Herman Wijffels houdt Van der Kolk vast aan bestaande plannen om Bondgenoten, Abvakabo en FNV Bouw samen te smelten tot de kern van een nieuwe FNV. „We gaan de bondsraad deze maand een combinatie voorleggen van ons eigen voorstel en dat van Wijffels en Noten omdat die twee scenario’s volgens ons te combineren zijn”, zegt Van der Kolk. „We willen de lopende gesprekken daarover met Abvakabo en Bouw gewoon voortzetten.

De twee ‘verkenners’ hebben de crisis binnen de FNV nog niet opgelost. Voorzitter Agnes Jongerius van de vakcentrale FNV en Van der Kolk blijven aan totdat de nieuwe vakbeweging is opgetuigd. Ook de positie van voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo is wankel. Volgend voorjaar kiest de ambtenarenbond een nieuwe voorzitter. Het is onduidelijk of Van Brenk dan kandidaat is.

Noten noemt het aanblijven van Jongerius in een vraaggesprek met deze krant „volmaakt onlogisch”. „Dat zou onverkoopbaar zijn. Nieuwe beweging, nieuwe mensen.” Maar de leiderschapscrisis beperkt zich volgens hem niet tot Jongerius of Van der Kolk.

„Het gaat om negentien voorzitters die geen vertrouwen in elkaar hebben. Het gaat om het volledige bestuurlijke systeem”, aldus Noten.

Commentaar: pagina 2

In het nieuws: pagina 4-5