Patiënten zijn de dupe van plan minister Schippers

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) vertoont weinig inzicht in het ontstaan van de zorgkosten (NRC Handelsblad, 3 december). Zij wil dat huisartsen gaan concurreren, per verrichting worden betaald en geen vast patiëntenbestand meer hebben. Van continuïteit in de zorg is dan geen sprake meer. Doordat er geen overzicht meer is van het dossier en door het systeem van betaling naar verrichting zal het aantal onnodige behandelingen stijgen. Marktwerking is niet toepasbaar in de collectieve, op solidariteit gebaseerde gezondheidszorg en heeft juist de kostenexplosie veroorzaakt.

Nederland was een toonbeeld van efficiënte en goedkope gezondheidszorg, dankzij ons systeem van een eerste lijn met de huisarts als poortwachter en een tweede lijn voor de gespecialiseerde zorg. Marktwerking leidde tot de vrij toegankelijke fysiotherapeut, de vrij toegankelijke klachtgerichte poli- en privéklinieken, het diagnose-behandelcombinatiesysteem met betaling naar verrichting en de SOS-arts. Onnodige zorg en toegenomen vraag zijn ontstaan, niet afgeremd door zorgverzekeraars en -aanbieders die meer klanten willen.

Nu de overheid op vraag en aanbod geen rem zet, zijn de kosten onbeheersbaar en is een tweedeling ontstaan in de zorg. Het welgestelde deel van de bevolking kan zich, via aanvullende premies, zonder medische indicatie laten behandelen door privéartsen en in privéziekenhuizen in binnen- en buitenland. Het minder bedeelde deel moet het doen met een uitgekleed basispakket. Hierin is zelfs de meest elementaire zorg niet meer geborgd. Nu Schippers ook de huisarts wil laten vervallen, zal ons unieke systeem, waarin de meeste klachten konden worden opgelost zonder onnodige verwijzingen en behandelingen, verdwijnen. De patiënt wordt hiervan de dupe.

Monique van Montfort

Huisarts te Heemskerk

    • Monique van Montfort
    • Huisarts te Heemskerk