Gerritse: omvallen Fortis zou desastreus zijn geweest

De leden van de parlementaire enquetecommissie onder leiding van voorzitter Jan de Wit, vierde van links, arriveren. Foto NRC / Roel Rozenburg
De leden van de parlementaire enquetecommissie onder leiding van voorzitter Jan de Wit, vierde van links, arriveren. Foto NRC / Roel Rozenburg De leden van de parlementaire enquetecommissie onder leiding van voorzitter Jan de Wit, vierde van links, arriveren. Foto NRC / Roel Rozenburg

Het omvallen van Fortis in 2009 was desastreus geweest voor Nederland. Het nationaliseren van ABN Amro en de Nederlandse onderdelen van Fortis was dan ook de enige optie. “Daar donderde een bank om”, zei de toenmalig hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën Ronald Gerritse vandaag tegenover de commissie-De Wit, zo tekende Novum op.

Gerritse schetste in het verhoor het beeld van de turbulente situatie rond de redding van ABN Amro. Nederland betaalde daar in eerste instantie 16,8 miljard euro voor.

Gerritse:

“We moesten eruit komen, tegen elke prijs. Fortis had geen dag langer kunnen bestaan.”

De bandbreedte voor de onderhandeling lag tussen de dertien en de twintig miljard euro. Later bleek dat nog 6,5 miljard euro extra nodig was voor afboekingen op de balans van ABN Amro. Gerritse was er bij de overname van uitgegaan dat dit bedrag al was meegenomen in de waardering van de bank. Op die waardering, opgemaakt door zakenbank Lazard, werd de overnameprijs gebaseerd.

Gerritse was verbaasd over extra kapitaaleis’

Nadat De Nederlandsche Bank de kapitaaleisen had verhoogd moest de 6,5 miljard alsnog worden bijgelegd. Gerritse was verbaasd over deze extra kapitaaleis, zo zei hij vandaag.

Gerritse benadrukte dat altijd ‘het maximale is gedaan’ om de Tweede Kamer goed te informeren. Dat hierbij niet altijd is uitgeweid over de scenario’s waarmee bij het ministerie rekening werd gehouden gaf hij toe.

“Ik heb de minister geadviseerd om informatie te geven over de feiten, niet over de eventualiteiten.”

‘De chaos in de bancaire wereld was groot’

De chaos in de bancaire wereld was groot in de periode dat ABN Amro genationaliseerd werd, bracht Gerritse in herinnering.

“Een bank is in deze turbulente omstandigheden geen rustig bezit.”

Zo werd aanvankelijk absoluut niet voorzien dat ook ING, dat enige tijd als overnamekandidaat voor ABN Amro gold, staatssteun nodig zou hebben.

“De indruk was dat ING een sterk bedrijf was. Het was een van de iconen van de beurs.”

    • Marije Willems