Ook Italianen gaan later met pensioen

Italië gaat de komende drie jaar nog eens 30 miljard euro bezuinigen, bovenop de eerder afgesproken 20 miljard. Tien miljard euro wordt geïnvesteerd in maatregelen die de groei moeten stimuleren. Premier Monti presenteerde gisteren, achttien dagen na zijn aantreden, zijn bezuinigingsplannen. Hij gaf het decreet de naam ‘Red Italië’.

Het besluit over de hervorming van de economie komt aan het begin van een week die in het teken staat van een nieuwe eurotop. Vrijdag praten de Europese leiders opnieuw over de redding van de euro. Ter voorbereiding op die top treffen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy elkaar vandaag in Parijs. De komende dagen voert de Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner in Europa gesprekken over de aanpak van de schuldencrisis.

In een soms emotionele persconferentie die meer dan twee uur duurde, kondigde premier Monti gisteren aan dat hij van zijn salaris als premier en minister van Economie zal afzien, om het goede voorbeeld te geven. „We dreigen te verliezen wat vier generaties na de oorlog in 60 jaar hebben opgebouwd”, zei Monti. Italië loopt volgens hem het risico zich te bevlekken met de schande aan de basis te staan van de ineenstorting van de EU, of kan „haar grootheid tonen door in zichzelf de kracht te vinden om een oplossing te leveren”.

De maatregelen zijn ingrijpend. Zo wordt de onroerendgoedbelasting heringevoerd, gaat de btw opnieuw omhoog, van 21 naar 23 procent, en wordt fors gesneden in prepensioenregelingen.

Minister van Sociale Zaken Elsa Fornero onderbrak geëmotioneerd haar presentatie van de pensioenhervorming, toen ze sprak over het opheffen van de inflatiecorrectie voor pensioenen vanaf 935 euro. Verder zei ze dat vanaf 2018, veel sneller dan Berlusconi wilde, elke Italiaan pas met 66 jaar met pensioen kan. Privileges voor sommige groepen pensioengerechtigden worden beperkt of afgeschaft. Iedereen moet voortaan zijn eigen pensioen opbouwen. Uitkeringen op kosten van toekomstige generaties worden afgebouwd.

De aangekondigde hervorming van de arbeidsmarkt wordt later ingevoerd, evenals een verhoging van de inkomstenbelasting. Wel worden luxegoederen extra belast. Belastingontduikers die gebruik hebben gemaakt van een inkeerregeling krijgen een naheffing van 1,5 procent.

Monti zal zijn plannen vanmiddag voorleggen aan het parlement. Vanmorgen sprak hij met premier Rutte, die na afloop van het gesprek zei „echt onder de indruk te zijn van het pakket aan maatregelen waar de Italiaanse regering in zo’n korte tijd mee is gekomen”. Monti zei blij te zijn met dit oordeel van een land dat volgens hem „een zeer attente observator van begrotingsdiscipline is”.