Hof geeft Macedonië gelijk in naamkwestie

In de ruzie tussen Griekenland en Macedonië over het gebruik van de naam ‘Macedonië’ hebben de Macedoniërs vandaag een overwinning geboekt.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag bepaalde dat Griekenland het NAVO-lidmaatschap van Macedonië in 2008 niet vanwege de naam mogen blokkeren.

Sinds Macedonië zich in 1991 losmaakte uit de Joegoslavische federatie is er onenigheid met buurland Griekenland over het gebruik van de naam Macedonië, zoals ook een grote aangrenzende Griekse regio heet.

Macedonië heet daarom formeel de Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM. Een aanduiding die alleen in officiële internationale documenten en door Grieken consequent wordt gebruikt.

Om de ruzie te beslechten is onder auspiciën van de VN in 1995 een akkoord tussen beide landen gesloten. Daarin beloofde Griekenland onder meer toelating van Macedonië tot internationale organisaties niet vanwege de ruzie te verhinderen.

In april 2008 besloot de NAVO in Boekarest echter, op aandringen van Griekenland, dat Macedonië geen NAVO-lid mocht worden. Formeel was dat een besluit van de hele NAVO, maar het was voor iedereen duidelijk dat Macedonië zonder de burenruzie wel lid was geworden.

De naamkwestie speelt ook een rol in de EU-toetreding van Macedonië. Het land is al sinds 2005 kandidaatlid, maar de onderhandelingen zijn nog steeds niet begonnen – onder meer doordat Griekenland wil dat de naamkwestie eerst wordt opgelost.

Onder leiding van een VN-bemiddelaar praten beide landen al jaren met elkaar, maar er zit weinig schot in. In beide landen ligt de kwestie heel gevoelig en is dit een groot thema onder nationalisten.

Vorig jaar leek het even alsof een compromis was gevonden door een geografische aanduiding toe te voegen, zoals ‘Noord-Macedonië’. Door de economische crisis krijgt het thema in Griekenland de afgelopen tijd minder aandacht.