Grootmeester in het ‘raccourci’

Van de dichteres Eva Gerlach is alweer de zeventiende dichtbundel verschenen. Haar poëzie is nog even fris en doortastend als haar vroegere werk.

Een Griekse mythe verhaalt hoe de Atheense koningszoon Theseus naar Kreta ging om de Minotaurus te doden. De Kretenzische koning Minos hield dit monster, half-mens half-stier, in een doolhof verborgen. De ingang van dat labyrint was makkelijk te vinden, maar de uitgang niet. Om Theseus toch de uitweg te bieden gaf Minos’ dochter Ariadne hem een kluwen mee. Door die in de doolhof af te wikkelen kon Theseus na het ombrengen van de Minotaurus zijn weg naar de wereld weer vinden.

De titel van Eva Gerlachs nieuwe dichtbundel ten spijt, krijgt haar lezer zo’n bol draad niet mee. Dat is jammer, maar ook spannend, want Kluwen is een labyrint van jewelste. Ook voor Gerlach zelf blijkbaar, want regel na regel zoekt ze zich in de bundel een uitweg naar verheldering van wat haar omringt. De omgeving is vaak vol dreiging, die soms ook woorden krijgt, zoals in het gedicht ‘Verhaal’.

Er is de weg en er is het

oplossen van de weg. Er is schrik

en de verwachting van schrik. Door te vertellen

en aan te horen zie je de richting, er is

rechtuit en er is het wringen

van andersom en terug. Er is het verhaal,

en het vertellen van ongeveer zo’n verhaal,

er is de weg en er is het

oplopen van de weg en ergens zit iemand

die zegt ‘je tong voordat je verder mag’.

Dit artikel werd gepubliceerd in NRC Handelsblad op Vrijdag 2 december 2011, pagina 10 - 11. U kunt het hele artikel hier lezen en het boek bestellen.

    • Arie van den Berg