Correcties en aanvullingen

Professor B.J.M. de Vries

In het artikel De plattegrond voor de volgende stroppenserie (1 december, pagina 26) staat dat oud-minister Bert de Vries (Sociale Zaken, CDA) deelnemer is aan het ‘Sustainable Finance Lab’. Dit is niet juist. Het gaat om professor B.J.M. de Vries van de Universiteit Utrecht.

Terrorismebestrijding

In het bericht Verhagen wilde AIVD op Wilders zetten (3 december, pagina 7) staat dat Tjibbe Joustra, thans voorzitter van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid, vier jaar geleden AIVD-topman was. Hij was toen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.