Leraren willen direct na de kerstvakantie drie dagen staken

De onderwijsbond Leraren in Actie (LIA) roept op tot een algemene staking van drie dagen onmiddellijk na de kerstvakantie. De leraren zijn boos vanwege een vorige week aangenomen wetsvoorstel van minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA), meldt persbureau Novum.

Volgens LIA moeten leraren meer lessen gaan geven voor hetzelfde salaris, terwijl de werkdruk al te hoog was. De bond hekelt het beleid van de minister, die “definitief kiest voor kwantiteit in plaats van kwaliteit, voor zinloze ophokuren in plaats van zinvolle lessen.” De politiek heeft volgens LIA geen oog voor de werkelijke problematiek in het onderwijs.

“Deze harde actie is een uiterste poging om de Eerste Kamer er toe te brengen het wetsvoorstel af te keuren en voor de leraar en het onderwijs op te komen. Van Bijsterveldt moet niet plunderen maar juist investeren in onderwijs en daarmee in de toekomst van Nederland.”

Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP stemde vorige week in met een wetsvoorstel waardoor de zomervakantie in het voortgezet onderwijs van zeven naar zes weken gaat. De kortere zomervakantie wordt gecompenseerd door roostervrije dagen. Het aantal lesuren wordt niet teruggebracht naar duizend.

De leraren van de vakbond willen het werk neerleggen op 9, 10 en 11 januari en betalen het staken uit eigen zak. LIA roept de andere onderwijsbonden, het LAKS, schoolbesturen en de VO-raad zich bij de actie aan te sluiten.

LIA is de eerste bond die concrete actie aankondigt. De eveneens teleurgestelde Algemene Onderwijsbond (AOb) liet vorige week weten met scholieren en de werkgevers te overleggen over een ‘vervolgtraject’.

Het wetsvoorstel van Van Bijsterveldt moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer.