Wubbo Ockelsprijs weg na conflict met Ockels

(Photo: Dirk-Jan Visser / Delft 22-03-2006) Wubbo Ockels in voorbereiding op een persconferentie over zijn 'Superbus' op de TU Delft. De 'Superbus' van Wubbo Ockels kan een goed alternatief zijn voor de Zuiderzeelijn, de spoorlijn van Amsterdam naar Groningen via de Flevopolder.
(Photo: Dirk-Jan Visser / Delft 22-03-2006) Wubbo Ockels in voorbereiding op een persconferentie over zijn 'Superbus' op de TU Delft. De 'Superbus' van Wubbo Ockels kan een goed alternatief zijn voor de Zuiderzeelijn, de spoorlijn van Amsterdam naar Groningen via de Flevopolder. Dirk-Jan Visser

De Wubbo Ockelsprijs voor techniek en natuurwetenschappen is na een kwart eeuw opgeheven. De reden is een conflict van de organisatie met naamgever Wubbo Ockels, Nederlands eerste ruimtevaarder en tegenwoordig als hoogleraar (TU Delft) een apostel van duurzaamheid.

Het conflict draait om de rol van Energy Valley, sponsor van de Wubbo Ockelsprijs en bestuurslid van de gelijknamige stichting. Energy Valley, een energieplatform in het noorden van Nederland, waarin overheidsinstellingen en bedrijven samenwerken. De doelstelling van Energy Valley, bekend als shirtsponsor van voetbalclub FC Groningen, is een ‘duurzame energievoorziening’.

Maar dat laatste is volgens Ockels, hoogleraar Duurzame Technologie, een misleidende aanduiding: “Onder de vlag van Energy Valley hangen allerlei activiteiten die zeker niet duurzaam zijn: het winnen van aardgas en vooral de voorgenomen bouw van een steenkoolcentrale.” Energiebedrijven Nuon en Essent willen een een kolencentrale bouwen in de Eemshaven. Ockels: „Dat past niet bij de Wubbo Ockelsprijs, die bedoeld is om duurzaamheid te bevorderen.”

Ockels heeft daarom geprobeerd om de benoeming van Gerrit van Werven van Energy Valley in het bestuur van de stichting Wubbo Ockelsprijs te blokkeren. „Mijn voorstel was om Eneco, een energiebedrijf dat wel duurzaam probeert te produceren, de plaats van Energy Valley te laten innemen”, zegt Ockels. Dat voorstel werd afgewezen. Van Werven, woordvoerder van de stichting, was niet bereikbaar voor commentaar.

In plaats daarvan heeft de stichting besloten zichzelf te ontbinden, “omdat het bestuur het niet wenselijk vindt verantwoording te dragen voor een prijs” die is vernoemd naar een persoon die het oneens is met het beleid. Bij de bestuurvergadering waar dit besluit viel, was Ockels niet uitgenodigd. De gemeente Groningen, die de prijs ooit in het leven riep, stemde in met de opheffing van de prijs, die elke twee jaar werd uitgereikt.

Over de besteding van de resterende 60.000 euro van de stichting mag Ockels adviseren. Waar gaat dat geld heen? “In het verleden is een school bekroond, waar een speciale duurzaamheidscommissie zaken als energieverbruik bekeek. Het geld zou weer aan zoiets besteed kunnen worden. In elk geval wil ik op veel scholen voorlichting geven over duurzaamheid.”

Karel Berkhout

    • Karel Berkhout