Wapenexport niet ingeperkt

Het kabinet weigert een algemeen verbod in te stellen op de export van wapens naar landen waar mensenrechten worden geschonden. Hiermee legt het kabinet een aangenomen motie van de Tweede Kamer naast zich neer.

Dat blijkt uit een brief die minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken, CDA) en staatssecretaris Bleker gisteravond naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

In een motie van SP’er Jasper van Dijk riep de Tweede Kamer het kabinet eind juni op geen vergunning meer te verlenen voor wapenexport naar „landen waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden en waar geen vrije verkiezingen worden gehouden”. Aanleiding waren de opstanden in het Midden-Oosten.

Het kabinet legt deze oproep nu naast zich neer, met een verwijzing naar Europese afspraken. Daarin is opgenomen dat volledige wapenembargo’s voor specifieke landen uitsluitend worden ingesteld op basis van internationale afspraken. Volgens Rosenthal en Bleker zou uitvoering van de motie neerkomen op zo’n volledig embargo. Die stelt Nederland nooit alleen in, omdat ze dan niet effectief zouden zijn. Ook juridisch zou de motie niet uitvoerbaar zijn.

De bewindslieden wijzen erop dat bij elke aanvraag voor een exportvergunning getoetst wordt of het risico bestaat dat de wapens worden gebruikt voor binnenlandse onderdrukking en schending van de mensenrechten. In dat geval verleent Nederland geen vergunning.

SP-Kamerlid Van Dijk zegt het onaanvaardbaar te vinden dat het kabinet zijn motie niet uitvoert.