U hebt helemaal gelijk

Bij thuiskomst van het inpakken van Sinterklaascadeautjes op school las ik over uw brief, die een appèl doet op ouders om zich meer betrokken te voelen bij de school van hun kinderen, en ik kon niet anders dan het met u eens zijn. In mijn ervaring gedragen de meeste ouders zich als pure consumenten. Dit durven ze zelfs hardop te zeggen. Bij de voorlichtingsavond voor groep drie zaten dit jaar twee ouders – pure desinteresse.

Toen we gingen inpakken, zeiden een moeder en ik nog tegen elkaar: „daar zijn we weer”. Vorige week waren we elkaar ook tegengekomen bij het luizen kammen. Over drie weken staan we voorbereidingen te treffen voor het kerstontbijt. Het zijn ook altijd dezelfde – niet-werkende én werkende! – ouders die zich inzetten voor de basisschool van onze kinderen.

Woensdag had ik een brainstormochtend over teruglopende leerlingenaantallen. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, ook voor de leerlingen van nu. De conclusie was dat onze school zichtbaarder moet zijn in de wijk en dat ouders moeten helpen bij de activiteiten die daartoe kunnen leiden. Leerkrachten kunnen het niet alleen af, net zoals ze niet alleen met de kinderen naar zwemles, bibliotheek of bos kunnen.

Dat de kwaliteit van het onderwijs van hun kind met grote stappen achteruit gaat als zij niet meewerken, komt niet op in het egocentrische consumentenhoofd van ouders. Het mag zeker tot hen doordringen dat de wijkschool idealiter een plek is waar we als gemeenschap een nieuwe generatie burgers grootbrengen, zelfs als daar „niet-vrijblijvende afspraken” voor nodig zijn.

Hoogachtend,

Mirjam van Zelst

Werkende moeder van een basisschoolkind

    • Mirjam van Zelst