Minder mensen aan het werk, met dank aan het kabinet

None

Hebben wij nu wel of geen recht op toeslag?

In NRC Handelsblad van 23 november wordt geschreven over de nieuwe regeling omtrent kinderopvang. Ouders die minder dan 3 maanden werkloos zijn, zouden nog recht hebben op een toeslag voor kinderopvang. Helaas is dat nog geenszins zeker. Op de genoemde ‘informatiesheet’ is hierover geen informatie te vinden, het UWV heeft geen idee, de Belastingdienst verwijst naar Postbus 51, Postbus 51 verwijst naar het ministerie van Sociale Zaken en dat meldt tot slot dat ‘wetgeving nu eenmaal lang duurt’ en ‘binnen de beantwoordingstermijn van 15 dagen’ een antwoord zal volgen. Dit plaatst mijn partner en mij voor een acuut probleem.

Afgelopen zomer ben ik bevallen van ons eerste kind. Tijdens mijn verlof kreeg ik te horen dat mijn baan wegens overheidsbezuinigingen verdween. Hierdoor ben ik sinds 1 november ongewild werkloos. Na 14 maanden op een wachtlijst te hebben gestaan, kan onze dochter vanaf januari twee dagen per week terecht op een crèche in de buurt. Het contract ligt klaar, maar moeten we wel tekenen? Niet tekenen betekent opnieuw lang wachten op een plek. Wel tekenen lijkt financieel onmogelijk. Nu de kinderopvangtoeslag gekoppeld wordt aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder, verliezen wij het recht op toeslag en kost de opvang voor twee dagen per week 600 euro per maand. In de huidige situatie kunnen wij ons dit niet veroorloven. Dit betekent dat ik niet anders kan dan onze dochter zelf de gehele week blijven verzorgen, wat het vinden van een baan sterk bemoeilijkt. Solliciteren met een baby is nu eenmaal niet eenvoudig.

Uit eigen ervaring kan ik daarom zeggen dat minister Kamps bewering dat de stijgende kosten van kinderopvang geen invloed zullen hebben op de arbeidsparticipatie, niet klopt. Ik ben zeer gemotiveerd weer aan het werk te gaan en heb daar ook geld voor over: kinderopvang is nooit gratis. Maar dit kabinet neemt maatregelen die het tegenovergestelde bewerkstelligen en benadeelt daarmee niet alleen jonge, ambitieuze ouders, maar uiteindelijk ook zichzelf.

Froukje Janssen

Amsterdam

Heerlijk bedonderd

„Volgens een woordvoerder van de minister blijkt uit cijfers van de Belastingdienst dat er voor 2012 nog geen terugval te zien is in de vraag naar kinderopvangtoeslag”, zo meldt NRC Handelsblad op 23 november. Ten gevolge van de nieuwe regels zijn wij om financiële redenen genoodzaakt onze zoon vanaf 1 januari 2012 één dag per week minder naar de crèche te brengen. Wij hebben deze week geprobeerd deze wijziging door te geven aan de Belastingdienst. Dit bleek niet mogelijk: via internet konden we alleen wijzigingen voor 2011 doorgeven. Een telefoontje met de Belastingdienst leverde het volgende op: wijzigingen voor 2012 kunnen nog niet door gegeven worden! Pas vanaf december 2011 kunnen wijzigingen voor 2012 doorgegeven worden. Geen wonder dat uit de cijfers van de Belastingdienst nog geen terugval te zien is in de vraag naar kinderopvangtoeslag. En zo worden we heerlijk bedonderd door het ministerie...

Gijs Levelt

Amsterdam