Lynn Margulis

None

In de necrologie van Lynn Margulis (Wetenschapsbijlage 26 & 27 november) wordt het hardnekkige misverstand dat zij de hypothese van endosymbiose heeft opgesteld weer eens opgedist. De endosymbiosehypothese is echter veel ouder dan het artikel uit 1966 van Lynn Margulis, zoals zij zelf trouwens ook altijd heeft benadrukt. De eer komt toe aan Mereschkowsky die in 1905 in een artikel in het Biologisches Centralblatt argumenten aandraagt waarom bladgroenkorrels ooit bacteriën zijn geweest. Hij gebruikt in zijn artikel ook de term ‘endosymbiose’. Dat endosymbiose ook de oorsprong is van mitochondriën werd geponeerd door Wallin in de jaren twintig. De idee van endosymbiose is niet snel populair geworden maar toch ook niet in vergetelheid geraakt. Hans Riss, bij wie Margulis is gepromoveerd, beschreef samen met Walter Plaut in 1962 hoe hij DNA in bladgroenkorrels kon aantonen. In het artikel stellen ze dat die vondst bewijs voor endosymbiose is en zij verwijzen naar de artikelen van Mereschkowsky uit 1905 en Famintzin uit 1907. Bij het toekennen van de eer voor het ontdekken van endosymbiose moet ook de naam van Schimper genoemd worden die in een artikel in 1883 in de Botanische Zeitung in een voetnoot opmerkte dat een plantencel misschien ontstaan is door een fusie tussen bladgroenkorrels en een kleurloos organisme.

Jeroen Roelfsema

via e-mail

    • Jeroen Roelfsema