Geachte minister Van Bijsterveldt,

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) wil dat ouders zich meer bemoeien met de school van hun kinderen, desnoods via contracten. Ouders, leerkrachten en kinderen reageren.

None

Ik wil mijn ouders niet op school

We hebben helemaal geen behoefte aan ouders op school. Dit is juist de plek waar je de ruimte krijgt om je te ontplooien, zonder dat je ouders je te dicht op de huid zitten. Op de basisschool is het leuk om met je moeder te strijkkralen, maar als brugger ben je echt wel blij dat je van je ouders af bent!

En kan het intensieve begeleiden en onderwijzen niet veel beter worden overgelaten aan de professionals die ervoor opgeleid zijn, de leraren?

Natuurlijk moeten de ouders ook niet worden afgeschreven. Voor hen liggen wel degelijk taken klaar. Dit gebeurt nu al: het surveilleren bij examens, rijden naar buitenschoolse activiteiten, ouderraden en loopbaanoriëntatieavonden door ouders die boeiend kunnen vertellen over hun werk.

Juist op deze leeftijd is de invloed van ouders ook thuis beperkt, omdat de kinderen zich losmaken van hun ouders en hun regels, en ook zeker niet braaf op tijd naar bed gaan als pa en ma – en de minister – dat zeggen.

Niet de aanwezigheid van ouders op school, maar interessante lessen door goede leraren die leerlingen weten te prikkelen, zullen de prestaties van de leerlingen verhogen.

Hoogachtend,

Emmy Pater

Leerling vwo 5, Doorn

    • Emmy Pater