Er is juist veel aandacht voor ouders op de pabo

None

Margriet Oostveen beweert dat ouders op de pabo niet eens aan bod komen, totdat studenten hen in hun eindstage onvoorbereid in het wild tegenkomen (NRC Handelsblad, 25 november). Ook ‘omgaan met leerlingen’ voorziet zij van een vraagteken. Ik zet er mijn ervaringen als docent aan pabo’s in de afgelopen 36 jaar tegenover.

Een van de grote charmes van de pabo voor een student is dat je al heel snel naar de basisschool gaat, stage loopt in een specifieke groep en in de onder- of bovenbouw als geheel. Je komt je leerlingen in je groep niet alleen tegen, je geeft er al snel les aan! Natuurlijk samen met je mentor, onder begeleiding van die mentor, maar ook steeds meer onder eigen verantwoordelijkheid. Je gaat niet alleen met hen om, je verdiept je ook in de betere, de minder goed presterende en in de probleemkinderen.

De meeste studenten doen zeker in het derde jaar samen met hun mentor de tienminutengesprekken met de ouders en leren zo om met ouders over hun kind te praten.

In het vierde jaar zit op veel pabo’s een apart blok ‘Omgaan met ouders’. Dat gaat over contact met ouders, slechtnieuwsgesprekken etcetera. Een student die in het vierde jaar een heel jaar lang de helft van de week zelfstandig een groep heeft, verzorgt dan ook alle contacten met de ouders. Ze brengen ’s ochtends hun kind naar school , willen na schooltijd nog wat vragen of vertellen over hun kind enz. en al die contacten hebben ze met de leraar-in-opleidng. Kortom studenten worden wel degelijk goed voorbereid op hun toekomstige taak: kinderen opvoeden en veel leren en goed omgaan met de ouders van hun leerlingen.

Jos van Gend

Docent Taal aan De Nieuwste Pabo in Sittard

    • Jos van Gend
    • Docent Taal aan de Nieuwste Pabo in Sittard