Dierenpolitie niet ten koste van zedendelicten

NRC Handelsblad meldt op 24 november dat de top van de politie heeft overwogen niet mee te werken aan de invoering van de dierenpolitie. In een reactie noemt de politie dit een ‘professionele discussie‘ en zegt zij het kabinetsbesluit loyaal uit te voeren. Niemand zal tegen de aanpak van dierenmishandeling zijn. Maar wat als dit een keuze betreft tussen andere thema’s?

Afgelopen maandag debatteerde de Tweede Kamer met minister Opstelten over de nieuwe Politiewet. Uitgangspunt is dat het gezag over de politie ongewijzigd blijft: de burgemeester gaat over de openbare orde en de hulpverlening, de officier van Justitie over de strafrechtelijke handhaving. De minister heeft bij herhaling aangegeven dat hij niet in dit gezag kan en wil treden. Maar de kans dat de focus van de politie verschuift naar het realiseren van landelijke prioriteiten neemt toe. Zie het loyaal uitvoeren van het kabinetsbesluit over de dierenpolitie.

De nieuwe Nationale Politie is ontworpen om flexibel te kunnen inspelen op problemen en om snel te kunnen opschalen wanneer dat nodig is, met een stevige kern die staat voor integrale basispolitiezorg. Een taakaccent dieren lijkt hierin beter te passen dan geoormerkte landelijke capaciteit. We lopen het risico dat er binnenkort 500 ‘animal cops’ rondlopen die te weinig om handen hebben, terwijl bij wijze van spreken de zedenzaken zich opstapelen. De dierenmeldingen zouden meegenomen kunnen worden in het dagelijkse afhandelen van meldingen, binnen het buurt- en wijkgericht optreden. Een optreden waarin wij van de politie mogen verwachten dat zij de goede afweging maakt en de juiste prioriteit stelt, met de door de gemeente aangereikte veiligheidsplannen als basis.

Dit pleit voor terughoudendheid met het stellen van landelijke prioriteiten en voor het niet verder uithollen van de voor de buurt beschikbare politiecapaciteit. Maar vooral voor het durven bijstellen en anders kiezen als de ervaring dat uitwijst. Misschien straks wel het eerst bij de dierenpolitie.

Peter Rehwinkel

Burgemeester van Groningen, beoogd regioburgemeester van Noord-Nederland

    • Peter Rehwinkel
    • Beoogd Regioburgemeester van Noord-Nederland
    • Burgemeester van Groningen