opinext@nrc.nl

Schoner milieu

Wie een woning bouwt of huurt, krijgt te maken met het Bouwbesluit en met het Energielabel. Deze voorschriften leiden ertoe dat woningen minder CO2, NOx en fijnstof uitstoten. De meerkosten kunnen oplopen tot meer dan twintigduizend euro per woning. De koper en de huurder draaien hiervoor op. Nu wil het kabinet toestaan dat op een groot deel van de autowegen 130 kilometer per uur mag worden gereden. Hieruit vloeit een verhoogde uitstoot voort van CO2, NOx en fijnstof. Dit is een feitelijke ontmoediging voor bedrijven en particulieren om nog eens iets te doen aan een schoner milieu.

Jan Stoof

Geervliet

Slim bedacht

Leesmoeder, werkende moeder, overblijfmoeder, studerende moeder, klasschoonmaakmoeder, huiswerkmoeder, knutselmoeder. Pffffft. Maar ik deed het allemaal. Normaalste zaak van de wereld, begin jaren tachtig. Door de jaren heen veranderde er van alles in het onderwijs. Overal moesten speciaal opgeleide mensen voor komen. Nu is daar geen geld meer voor en wordt de ouderparticipatie uit de kast gehaald.

Slim bedacht hoor, mevrouw Van Bijsterveldt!!

Anke van der Schaaf

Haarlem

    • Jan Stoof
    • Anke van der Schaaf