Leid talenten uit ontwikkelingslanden op

Staatssecretaris Knapen (CDA) stelt dat de elites van ontwikkelingslanden zelf verantwoordelijk zijn om burgers een kans te geven deel te nemen aan de voortuitgang (Opinie, 30 november). Dit kan een uitgangspunt vormen om de gewenste ‘nieuwe’ hulp op te baseren. De sleutel om die gelijke kansen te creëren, ligt in het stimuleren van een middenklasse.

De rol die Nederland hierbij zou kunnen vervullen, is het opleiden van getalenteerde mensen uit lage- en middeninkomenslanden. Het talent is er, maar kan vaak niet op eigen kracht hogere posities bereiken. De directe investering om opleidingen te verzorgen, kan in Nederland plaatsvinden, dus zonder blanco cheque aan andere overheden. Zodoende wordt tegelijkertijd goodwill opgebouwd in een alumninetwerk in de landen van herkomst. Hiervan kan het Nederlandse bedrijfsleven weer profiteren.

Dit concept is al zestig jaar beproefd. Direct na de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland internationale onderwijsinstituten (IO) opgezet. Dit onderwijs was toen al gericht op relevante themagebieden, zoals water, urbanisatie, geo-informatie, voedselzekerheid, governance en management. Ondertussen zijn de IO-instellingen opgenomen in het universitaire bestel. Daar kunnen ze goed functioneren, gezien bijvoorbeeld de accreditatie van masteronderwijs en de onderzoeksvisitatie bij de (sinds 2010) faculteit geo-informatie wetenschappen en aardobservatie aan de Universiteit Twente.

Paul van Dijk

Hoofd onderzoek op de faculteit geo-informatie wetenschappen en aardobservatie, Enschede

    • Paul van Dijk