Grote fondsen verhogen pensioenen niet in 2012

Het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, laat de pensioenen in 2012 niet meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling in de sectoren overheid en onderwijs. De financiële positie van het pensioenfonds is daarvoor te slecht. Dat heeft het ABP gisteren gemeld. ABP kampt met een dekkingsgraad van 94 procent. De lage rente, waarmee pensioenfondsen de verplichtingen moeten waarderen, is daarvan de belangrijkste oorzaak. Volgens de NOS verhoogt ook het fonds Zorg & Welzijn de pensioenen volgend jaar niet. Ook Zorg & Welzijn heeft onvoldoende vermogen. Het ABP (2,8 miljoen deelnemers uit de ambtenarij) en Zorg & Welzijn (1,1 miljoen deelnemers uit de gezondheidszorg) zijn de grootste pensioenfondsen van Nederland. (NRC)