ECB: meer eenheid in eurozone noodzakelijk

Een nieuw begrotingspact is volgens de Europese Centrale bank het belangrijkste element om vertrouwen te herstellen.

Het hoofd van de Europese Centrale bank (ECB), Mario Draghi, heeft de leiders van de eurozone gisteren opgeroepen een nieuw pact te sluiten. De zeventien eurolanden moeten volgens Draghi opnieuw afspreken wat begrotingsdiscipline betekent en hoe landen zich daaraan zullen houden.

Een nieuw begrotingspact is het belangrijkste element om vertrouwen te herstellen, aldus Draghi: „Andere maatregelen zijn wellicht mogelijk, maar de volgorde is belangrijk.” Daarmee lijkt Draghi zeer voorzichtig een toespeling te maken. Als de eurolanden streng zijn voor elkaar en begrotingsdiscipline op langere termijn zeker stellen, dan kan de ECB helpen de huidige crisis te bestrijden.

Tegelijkertijd waarschuwde Draghi dat de ECB niet rücksichtslos staatsobligaties wil kopen om zo probleemlanden uit de brand te helpen. De ECB moet zich aan de Europese verdragen houden, zei Draghi. Dat betekent dat de centrale bank in ieder geval geen nieuwe staatsleningen direct van eurolanden mag kopen. Dat zou het verbod op monetaire financiering schenden.

Draghi benadrukte dat het inkopen van staatsobligaties door de ECB om de hoge rentes hierop te drukken „tijdelijk” is en „beperkt” blijft. De ECB begon in augustus met het opkopen van schuldenpapieren van Italië om de rente hierop te verlagen en betaalbaar te houden voor de Italiaanse autoriteiten.

De toespraak van Draghi komt in een periode waarin druk gespeculeerd wordt over een gezamenlijk Europees plan om de begrotingen binnen de eurozone strenger te beheren. Analisten denken dat dit voor een centrale rol zal zorgen voor de ECB. De bank kan niet direct geld lenen aan overheden, maar kan indirect op de financiële markten staatsobligaties opkopen. De ECB doet dat liever niet op grote schaal omdat dat een verkeerd signaal geeft aan landen die fors moeten snijden in hun begrotingen. (NRC)