Cao kranten in impasse: actie dreigt

Werkgevers en werknemers in de dagbladsector hebben de druk om tot een nieuwe cao te komen opgevoerd. Zowel de NVJ, vakorganisatie voor journalisten, als brancheorganisatie NDP hebben de tegenpartij een ultimatum voorgelegd, dat volgende week dinsdag afloopt. Een staking wordt niet uitgesloten.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor dagbladjournalisten lopen al negen maanden. Maandag werd na een vergadering van elf uur duidelijk dat de onderhandelingen waren mislukt. Werkgevers willen een versobering van de pensioenregeling en de auteursrechtenvergoeding voor schrijvende journalisten. Ook moet de regeling voor extra vrije dagen voor oudere journalisten (seniorendagen) worden aangepast. Veel kranten kampen met een vergrijsd personeelsbestand en komen door de extra vrije dagen van ouder personeel in de problemen.

De NVJ eist onder meer een loonsverhoging van 2 procent per jaar en een structurele uitbetaling van de auteursrechtenvergoeding. Volgens de vakorganisatie hebben de journalisten recht op deze vergoeding, omdat de artikelen via digitale edities op verschillende platformen via meer kanalen worden verspreid.

Gisteren kwamen vertegenwoordigers van kranten samen in Amersfoort om over eventuele acties te praten. Vooral de redacties van regionale kranten zijn gemotiveerd voor publieksvriendelijke acties, zoals het weigeren van advertenties.