Aldus Merkel

Er valt niet te ontkomen aan een verandering van de Europese verdragen.