Grote accountants moeten opsplitsen

Omstreden voorstel moet zorgen voor betere kwaliteit, meer concurrentie en onafhankelijkheid van de boekencontrole binnen de EU.

De vier grote internationale accountantskantoren Ernst & Young, PWC, Deloitte en KPMG moeten zich verplicht opsplitsen in een accountants- en een adviestak. Dat is de belangrijkste maatregel die eurocommissaris Barnier (Interne Markt) gisteren aankondigde in zijn hervormingsplan voor deze sector.

De zogeheten Big Four, die ook in Nederland de markt voor boekencontrole bij grote ondernemingen domineren, hebben zich maandenlang verzet tegen het opsplitsen van hun belangrijkste diensten.

Na enig uitstel en felle discussie tussen belanghebbende partijen presenteerde Barnier gisteren zijn voorstellen. De plannen moeten nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd. Ze moeten zorgen voor betere kwaliteit, meer concurrentie en onafhankelijkheid van de boekencontrole binnen de Europese Unie. De beroepsgroep van accountants kreeg het verwijt mede debet te zijn aan de financiële crisis van 2008.

Op één punt deed de Franse eurocommissaris een concessie aan de grote kantoren. Gecombineerd uitbesteden van de boekencontrole aan twee kantoren tegelijk wordt niet verplicht. Tegelijkertijd wil hij dit systeem aanmoedigen, dat grotere concurrentie door kleinere kantoren mogelijk maakt. Grote firma’s zullen bij de aanbesteding van hun controle altijd een ander dan een Big Four-kantoor moeten laten meedingen.

Een woordvoerder van PWC, met een omzet van ruim 660 miljoen euro het grootste kantoor van Nederland, laat weten dat PWC de maatregelen over opsplitsing, de gezamenlijke boekencontrole en het verplicht rouleren van accountantskantoren afwijst. „Dit zal leiden tot slechtere kwaliteit, hogere kosten voor het bedrijfsleven en verslechtering van de Europese concurrentiepositie.”

PWC kan niet zeggen hoe de opsplitsing van hun kantoor eruit gaat zien. „Laten we eerst de behandeling in het Europarlement afwachten.” (NRC)