Geen geld voor poëziekalender

Nog 365 maal scheuren en er komt na 29 jaar een einde aan een klein literair instituut. Uitgeverij Meulenhoff stopt met de Dagkalender van de poëzie. De editie van 2012, samengesteld door Tjitske Jansen en Victor Schiferli, is de laatste die door de uitgever wordt gepubliceerd.

De afgelopen jaren verschenen er tussen de acht en negen duizend exemplaren van de kalender – in de hoogtijdagen zelfs 15.000. In 2013 zou de dertigste editie verschijnen, maar er is geen geld meer voor, aldus een medewerkster van uitgeverij Meulenhoff. „Collega-uitgevers vragen steeds meer geld voor de rechten van hun dichtwerken. De kosten wegen voor ons niet meer op tegen de opbrengsten.”

Samensteller Victor Schiferli hoopt een doorstart van de kalander te kunnen realiseren. Zijn collega Tjitske Janssen vreest dat het stopzetten verband houdt met een door Gerrit Komrij samengestelde, nieuwe poëziedagkalender. (NRC)