Geen enquête over Stedelijk Museum

Er komt geen raadsenquête naar de problemen rond de nieuwbouw van het Stedelijk Museum. Vier oppositiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad, D66, CDA, SP en Red Amsterdam, dienden daarvoor gisteren in de raadsvergadering een motie in, maar die kreeg geen meerderheid. Wethouder Carolien Gehrels (PvdA, Cultuur) heeft wel aangekondigd na de verbouwing zelf met een evaluatie te komen.

De partijen hadden een debat aangevraagd na een reconstructie in Het Parool van de verbouwing. Die zou in 2009 klaar zijn, maar dat wordt 2012, en in plaats van 80 miljoen euro, zal het project 127 miljoen kosten. Bij de oppositie zijn vragen gerezen over onder meer de bekwaamheid van bouwbedrijf Midreth.

De partijen wilden weten of Gehrels de raad tijdig heeft geïnformeerd over de problemen, en of ze wel voldoende de regie had over het project. Het CDA had daarnaast vragen over wie verantwoordelijk wordt voor de kosten van onderhoud en exploitatie van het museum.

Wethouder Gehrels reageerde door precies aan te geven hoe vaak en op welk moment zij de gemeenteraad over de tegenvallers heeft geïnformeerd. „De raad is altijd geïnformeerd geweest en wist waar ze mee instemde. Ik heb u stap voor stap meegenomen.”

Over de kosten van onderhoud en exploitatie is volgens Gehrels nog geen uitspraak te doen, aangezien die onder het nieuwe kunstenplan voor de periode 2013-2016 vallen. Het Stedelijk Museum dient daar een aanvraag voor te doen. Gehrels benadrukte dat ze de gang van zaken zelf ook grondig wil evalueren. Ze wil dat echter niet nu al, zoals de oppositie vroeg. „Laat ons eerst het museum heropenen.”

    • Herien Wensink