Drie miljoen AOW-ers in Nederland

Voor het eerst telt Nederland meer dan drie miljoen AOW-ers. Deze grens is vorige maand gepasseerd, en dit aantal blijft de komende jaren sterk stijgen, zo maakte de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vandaag bekend.

De snelle stijging komt volgens de SVB, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de AOW, voornamelijk omdat de eerste babyboomers de pensioenleeftijd hebben bereikt. Hierdoor is de instroom versneld van 190.000 personen in 2010 naar 259.000 in 2011. Als de pensioenleeftijd ongewijzigd blijft telt Nederland in 2022 vier miljoen AOW-gerechtigden. De SVB verwerkt op dit moment zo’n twintigduizend AOW-aanvragen per maand. De totale uitgaven voor de AOW-uitkeringen bedragen dit jaar ongeveer dertig miljard euro, dat is 5 procent van het BBP.

    • Annemarie Coevert