ABP verhoogt pensioenen niet

ABP laat de pensioenen in 2012 niet meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling in de sectoren overheid en onderwijs. De financiële positie van het grootste Nederlandse pensioenfonds is daarvoor te slecht. Dat meldt ABP.

ABP kampt met een dekkingsgraad van 94 procent. De lage rente, waarmee pensioenfondsen de verplichtingen moeten waarderen, is daarvan de belangrijkste oorzaak. De beleggingen blijven, ondanks het zware weer op de financiële markten, redelijk op peil, zegt ABP.

De kostendekkende premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en de tijdelijke herstelopslag van 1 procent blijven vooralsnog op het huidige niveau gehandhaafd, maakt het pensioenfonds verder bekend.

Elk jaar evalueert ABP de voortgang van het herstelplan dat ervoor moet zorgen dat het pensioenfonds in 2014 uit het dekkingstekort is. Aan het begin van dat jaar zou de dekkingsgraad van ABP tenminste op 104,5 procent moeten liggen.

Begin 2012 beoordeelt het bestuur opnieuw of de financiële positie van ABP zich volgens het herstelplan ontwikkelt.

“Als de positie dan niet verbeterd is, zal het bestuur maatregelen moeten treffen”, aldus ABP.

Eventuele aanvullende maatregelen kunnen bestaan uit het verder verhogen van de premie en het verlagen van de uitkeringen.

    • Marije Willems