'Ouders moeten meer doen voor school'

Om de leerprestaties te verbeteren, moeten ouders meer tijd vrijmaken voor de begeleiding en de ondersteuning van hun schoolgaande kinderen. Dat schrijft minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer, die vandaag en morgen haar begroting bespreekt.

„De verantwoordelijkheid voor een goede schoolontwikkeling mogen en kunnen ouders niet alleen bij het onderwijs neerleggen”, stelt Van Bijsterveldt in de brief. Van ouders verwacht de minister bovendien dat zij zich actief inzetten voor de school, bijvoorbeeld als coach of als stagebegeleider. „Goed onderwijs begint thuis”, meent de minister.

Van Bijsterveldt wil daarom afspraken maken met scholen. Die zouden „niet-vrijblijvende overeenkomsten” moeten afsluiten met ouders, bijvoorbeeld over de normen op school. Zij trekt daartoe komend jaar het land in en zal met zowel schoolbesturen als ouders in debat gaan. Ook sociale media worden ingezet om haar boodschap te verspreiden. Eind volgend jaar staat een conferentie gepland over de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs.

Van Bijsterveldt constateert dat veel ouders zeer begaan zijn met de leerontwikkeling van hun kinderen. „Helaas geldt dit niet voor alle ouders. Ik hoor nu te vaak van scholen dat ouders afwezig zijn bij belangrijke momenten zoals rapportavonden, maar wel veeleisend zijn als er even iets niet goed gaat met hun kind. De ontwikkeling van kinderen houdt niet op bij het schoolhek.”

Zo zouden ouders thuis (meer) moeten praten over het gezag van de leraar, en vaker moeten vragen wat de kinderen hebben geleerd en of zij nog huiswerk hebben. Tegenover het Radio 1 Journaal erkende Van Bijsterveldt vanmorgen dat haar oproep mede is ingegeven door de bezuinigingen op onderwijs. „We moeten met minder geld meer doen, dan is het juist belangrijk om die ouders in te zetten.” Als voorbeeld noemde zij onder meer de zomervakantie. „Dan zakt de kennis vaak weg bij kinderen.” Scholen zouden met ouders kunnen afspreken om in deze periode extra aandacht te besteden aan bepaalde vakken of onderwerpen.

De Algemene Onderwijsbond is sceptisch. De vakbond vermoedt dat Van Bijsterveldt de aandacht wil afleiden van de bezuinigingen, vooral op het passend onderwijs. „Het is wel heel toevallig dat ze uitgerekend vandaag met deze oproep komt.”

In Rotterdam is sinds dit jaar de ouderbetrokkenheid onderdeel van het collegebeleid. Bij de inschrijving van een leerling op een school vindt een gesprek plaats tussen ouders, school en leerling. School en ouders maken afspraken over wat zij van elkaar mogen verwachten.

Plannen van de minister: pagina 6

‘Wat minister wil is idioot’: pagina 7