Kortkolom economie

Bouw kolencentrales kan doorgaan

Den Haag. De bouw van drie kolencentrales in Nederland kan doorgaan. De Raad van State heeft vanmorgen bepaald dat de door de provincies Zuid-Holland en Groningen verleende milieuvergunningen in orde zijn. Onder andere de milieuorganisaties Greenpeace en Natuur & Milieu hadden bezwaar tegen de vergunningen, omdat de nieuwe centrales te veel schadelijke stoffen zouden gaan uitstoten. De energiebedrijven E.On en Electrabel bouwen elk een kolencentrale op de Maasvlakte, van respectievelijk 1.000 en 800 megawatt, en branchegenoot RWE bouwt in de Eemshaven een kolencentrale van 1.600 megawatt. De Raad van State bepaalde vanmorgen tevens dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een nieuw besluit moet nemen over lozingsvergunningen voor de twee centrales in Zuid-Holland. Eerder vernietigde de Raad de door de provincies verstrekte natuurvergunningen voor de drie centrales, maar in afwachting van nieuwe mag de bouw doorgaan. (NRCH)

Ondernemers worden steeds pessimistischer

Amsterdam. Het vertrouwen van ondernemers in de Nederlandse industrie is in november verder verslechterd, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De vertrouwensindicator daalde van min 3,2 in oktober naar min 4,8 in november. Producenten waren in de afgelopen twee jaar niet eerder zo pessimistisch als nu het geval is. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de beoordeling van de orderposities, de verwachte productie in de komende drie maanden en het oordeel over de voorraden gereed product. De daling van het producentenvertrouwen moet volgens het CBS geheel worden toegeschreven aan een veel pessimistischere kijk op de toekomst. (Novum)

Afzetprijzen industrie stijgen minder hard

Rotterdam. De afzetprijzen van industriële producten zijn in oktober minder hard gestegen dan in de voorgaande maanden. De prijzen waren ruim acht procent hoger dan in dezelfde maand een jaar geleden. In augustus en september was de prijsstijging nog tien procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS (zie boven). Producten uit de aardolieverwerkende industrie waren in oktober op jaarbasis 24 procent duurder. Vergeleken met een maand eerder daalden de prijzen van industriële producten in oktober met 0,6 procent. (Novum)

Chinese centrale bank stimuleert economie

Rotterdam. De Chinese centrale bank heeft vandaag onverwachts het bedrag dat banken verplicht moeten aanhouden bij de centrale bank verlaagd. De afgelopen maanden heeft de Chinese staat maatregelen getroffen om vooral leningen aan de vastgoedsector te beperken om te zorgen dat de economie niet zou oververhitten. De ingreep van de Chinese centrale bank lijkt de scherpste randjes van de beperkende maatregelen weg te nemen. Europese beurzen reageerden positief op het nieuws omdat het gezien wordt als een maatregel die de wereldeconomie kan stimuleren. (NRC)

Record werkloosheid in landen van de eurozone

Amsterdam. De werkloosheid in de eurozone is in oktober tot een recordhoogte van 10,3 procent gestegen, zo meldt Eurostat vandaag, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie. Dat betekent dat er in de zeventien eurolanden 16,29 miljoen mensen zonder (betaald) werk zitten. In september bedroeg de werkloosheid 10,2 procent. Ook al een record. De werkloosheid over de hele EU van 27 landen, was in oktober 9,8 procent. (Novum)