Kortere zomervakantie voor middelbare school

De Tweede Kamer stemde gisteren in met het wetsvoorstel.

De zomervakantie in het voortgezet onderwijs gaat van zeven naar zes weken. Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP stemde gisteren in met een wetsvoorstel van minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA). De kortere zomervakantie wordt gecompenseerd door roostervrije dagen.

Het aantal lesuren wordt niet teruggebracht naar duizend. Gedoogpartij PVV was tegen het verminderen van het aantal uren les, waardoor er geen meerderheid voor was. Volgens PVV-Kamerlid Harm Beertema biedt de norm van 1.040 lesuren ruimte om leerlingen met achterstanden of juist excellente leerlingen meer specifiek onderwijs te geven.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) voerde gisteren, voorafgaand aan de stemming, nog actie tegen de 1.040-urennorm. Enkele tientallen scholieren demonstreerden voor het gebouw van de Tweede Kamer tegen wat zij ‘ophokuren’ noemen: uren waarin geen les wordt gegeven, maar leerlingen wel op school moeten blijven. (Novum)