Groter gat begroting

Het begrotingstekort is volgens de Najaarsnota dit jaar 0,3 procent groter dan verwacht.

Het begrotingstekort loopt dit jaar naar verwachting op tot 4,5 procent. Dat is een stijging van 0,3 procent ten opzichte van de raming die op Prinsjesdag werd gepresenteerd. Dat schrijft minister van Financiën Jan Kees de Jager in de Najaarsnota, die hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De verslechtering wordt grotendeels veroorzaakt door lagere inkomsten uit belastingen. Ook zijn er tegenvallers bij de sociale zekerheid (400 miljoen euro) en de zorg (1,2 miljard euro).

De stijging van het begrotingstekort komt door de Europese schuldencrisis en het huidige economische klimaat niet als een complete verrassing, schrijft minister De Jager in de nota. Er is nog steeds sprake van een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen het tekort 5,1 procent bedroeg. Volgens de Europese begrotingsregels mag het tekort niet boven de 3 procent uitkomen.

De staatsschuld komt dit jaar uit op 65 procent van het bruto binnenlands product, staat in de Najaarsnota. Ook dat is een lichte stijging ten opzichte van Prinsjesdag, toen werd uitgegaan van 64,7 procent. (NRC)