Frankrijk is niet klaar voor een recessie

Frankrijk zou wel eens een zware prijs kunnen gaan betalen voor 37 jaar onafgebroken begrotingstekorten. Zelfs na de twee belangrijke bezuinigingsrondes van de afgelopen drie maanden haalt de regering haar doel misschien niet om het tekort te doen slinken naar de door de eurozone opgelegde limiet van 3 procent in 2013. De markten tonen zich al ongeduldig over de weinig overtuigende aanpak van het structurele begrotingstekort. Ze zullen waarschijnlijk nog strenger worden als de hoge rente op staatsobligaties in de hele Europese monetaire unie de economie van de regio volgend jaar in een recessie doet belanden.

Zelfs zonder recessie zou de overheid haar plannen al moeten aanpassen, die nu nog uitgaan van 1 procent bbp-groei in 2012. De Europese Commissie voorspelt op z’n hoogst 0,6 procent groei. Ironisch genoeg besloten de leiders van de eurozone op hun topconferentie vorige maand dat de begrotingsplannen gebaseerd moeten zijn op onafhankelijke voorspellingen. Frankrijk laat de kans lopen het goede voorbeeld te geven.

Een regelrechte recessie zou het probleem nog veel groter maken. Frankrijk heeft net als alle verzorgingsstaten veel ‘stabilisatoren’ in zijn begroting opgenomen. Hogere uitkeringen en lagere belastingen helpen de economische klap verzachten, maar verhogen de druk op de begroting. HSBC denkt dat een daling van het Franse bbp in 2012 met 1 procent het begrotingstekort zal doen oplopen van 5,8 procent van het bbp in 2011 naar 5,9 procent in 2012 – en een nog steeds te hoge 5 procent in 2013.

Franse politici zouden zich op het ergste moeten voorbereiden, maar lijken de doelstelling van maximaal 3 procent van het bbp niet serieus te nemen. Zij gebruiken de presidentsverkiezingen van april om aan politiek te doen in plaats van de werkelijkheid onder ogen te zien. Nicolas Sarkozy, de impopulaire zittende president, wil zijn jongste bezuinigingsplan niet verzwaren, en zijn socialistische rivaal François Hollande doet alles om te voorkomen dat hij pijnlijke keuzes moet maken.

Beide mannen zeggen dat ze de hoge kredietstatus (AAA) van het land in stand willen houden; het verlies daarvan zou nog eens drie miljard euro per jaar aan de renterekening toevoegen, aldus de chef van het schuldenbureau van de Franse regering. Kiezers en beleggers moeten de twee kandidaten dwingen uit te leggen wat zij precies van plan zijn daaraan te gaan doen – al was het maar om erachter te komen dat ze helemaal niet nadenken.

Pierre Briançon

Vertaling Menno Grootveld

    • Pierre Briançon