Aldus

„Als er in mei meer gezakten zullen zijn, zal er direct naar de minister van Onderwijs worden gekeken. Ik vind echter dat wij hiervoor moeten gaan staan, omdat uiteindelijk het onderwijs in Nederland hiermee is gediend.”

Minister Van Bijsterveldt ziet de bui al hangen tijdens een debat in de Tweede Kamer over de nieuwe, strengere exameneisen in het voortgezet onderwijs, november 2011

„We roepen al weken ‘geen bonus maar banen’. In het onderwijs bestaat bijzonder weinig draagvlak voor prestatiebeloning.”

Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond ziet niets in het plan van minister Van Bijsterveldt om geld dat wordt bezuinigd op passend onderwijs te steken in een prestatiebeloning voor de beste leraren, oktober 2011