Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Yes, 130! Zes vragen over de verhoging van de maximumsnelheid

Een geluidsscherm langs de A2. Op 60 procent van de snelwegen gaat de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur. Foto NRC / Arjan de Jongh

Volgend jaar gaat de maximumsnelheid op veel snelwegen naar 130 km per uur. Niet om tijd te winnen, maar om de automobilist tevreden te stellen. Zes vragen over de verhoging van de maximumsnelheid.

Het is feest voor autorijdend Nederland. Vanaf 1 september mag op meer dan de helft van de snelwegen 130 kilometer per uur worden gereden. En op 1 juli worden de 80-kilometerzones rond de grote steden afgeschaft, met uitzondering van Rotterdam.

Veel tijdwinst levert het niet op, gemiddeld 1 procent per rit. Maar daar gaat het ook niet om, zei minister Schultz van Haegen gisteren.

“De hogere snelheid past bij de beleving van de automobilist, die niet begrijpt waarom hij niet harder mag als de wegen leeg zijn.”

Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat zes op de tien automobilisten voor de snelheidsverhoging is. Kosten: 132 miljoen euro. Het gaat dan onder meer om nieuwe verkeersborden, langere in- en uitvoegstroken en extra geluidsschermen.

1 Hoe snel mogen we straks nou rijden?

130 kilometer per uur wordt de norm. Dat mag dus altijd, tenzij anders staat aangegeven. Concreet: op 40 procent van de snelwegen (900 kilometer in totaal) is 130 kilometer straks 24 uur per dag toegestaan. Op 19 procent van de snelwegen mag dat alleen ’s avonds en ’s nachts, bijvoorbeeld op de A2 tussen Amsterdam en Den Bosch. Daarnaast onderzoekt Schultz de komende maanden of op nog eens 19 procent van de snelwegen de snelheid omhoog kan. Dat zijn wegen in de buurt van natuurgebieden. Op de overige snelwegen blijft de snelheid 120 of 100. “Harder als het kan, langzamer als het moet”, vatte Schultz samen. En harder blijkt op opvallend veel wegen te kunnen, concludeert Schultz na een proef op acht trajecten waar de afgelopen maanden 130 kilometer is gereden. Eerder ging Schultz ervan uit dat het om eenderde van de snelwegen zou gaan. Maar dat was bewust een voorzichtige schatting om teleurstellingen te voorkomen.

2 En rond de grote steden?

Daar geldt nu een maximumsnelheid van 80 kilometer. Ook daar gaat de snelheid omhoog, naar 100, omdat de luchtkwaliteit de afgelopen jaren is verbeterd, aldus Schultz. Bovendien zorgt de huidige snelheidsbeperking voor een slechtere doorstroming van het verkeer. Over de A20 bij Rotterdam neemt Schultz later een besluit, als het experiment met 80 kilometer is afgelopen.

3 Is het niet heel slecht voor het milieu?

Dat valt reuze mee, concludeert Schultz op basis van een analyse van de proef door Rijkswaterstaat. Milieudefensie en Natuur en Milieu geloven dat absoluut niet. De luchtkwaliteit blijft aan de norm voldoen, doordat auto’s schoner zijn geworden, benadrukt Schultz. Waar problemen ontstaan met geluidsoverlast, komen schermen of wordt het asfalt vervangen.

4 Hard rijden is toch gevaarlijk?

Ja. Zonder extra maatregelen leidt een hogere snelheid tot drie à zeven extra verkeersdoden per jaar en 17 tot 34 extra ernstig gewonden. Veilig Verkeer Nederland is dan ook tegen de plannen. De minister heeft maatregelen aangekondigd om de veiligheid te verbeteren (onder meer langere in- en uitvoegstroken), ook komen er extra snelheidscontroles.

5 Iedereen naar 130 kilometer per uur dus…

Nee, in de praktijk zal dat niet gebeuren. Uit het experiment bleek dat de gemiddelde snelheid op die wegen met drie kilometer per uur omhoog ging. Dat gold niet alleen aan het begin van de proef, maar ook aan het einde. Goed om te weten: alle gevolgen voor milieu, geluid en verkeersveiligheid zijn gebaseerd op die snelheidsverhoging van 3 kilometer per uur, dus niet op de maximaal toegestane snelheidsverhoging van tien kilometer.

6 Hoe zijn de politieke reacties?

Voorspelbaar. VVD en PVV zijn tevreden. Maar GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren vraagt zich af “welk probleem we aan het oplossen zijn”. De ChristenUnie vindt dat de verkeerde prioriteiten worden gesteld. Arie Slob: “Het kabinet bezuinigt op chronisch gehandicapten en zieken, maar investeert wel 132 miljoen in snelheidsverhogingen. Triest.”