Wind op zee potentiële goudmijn

Met de ontwikkeling van energie van wind op zee vallen miljarden te verdienen voor het Nederlandse bedrijfsleven. En bovendien is de zeewindenergie onontbeerlijk om aan de eisen te voldoen die binnen de Europese Unie zijn afgesproken op het gebied van hernieuwbare energie. Maar de Nederlandse regering is een onbetrouwbare partner als het gaat om het verlenen van de benodigde subsidies. Daardoor dreigt Nederland de slag op de Noordzee te missen.

Dat is de boodschap van een rapport dat de Rabobank samen met Bloomberg heeft opgesteld en dat vandaag gepresenteerd is op een grote, internationale beurs in Amsterdam voor windparken.

Toen in 2006 het windpark Prinses Amalia werd geopend voor de kust bij IJmuiden, liep Nederland nog voorop bij de ontwikkeling van de zeewindenergie. Maar daarna is de subsidieverstrekking praktisch stilgevallen, vertelt Marc Schmitz, een van de opstellers van het rapport. Schmitz noemt het subsidiebeleid van de regering „wispelturig”.

Energie uit zeewind is op dit moment nog kostbaar. In 2012 kost een megawatt uur 160 euro, terwijl de prijs van elektriciteit voor de afnemer rond de 60 euro ligt. Daar moet dus 100 euro subsidie op. De hoge kosten worden veroorzaakt doordat het moeilijk is de windturbines op zee te plaatsen, zeker in diepere gebieden. Het onderhoud van de windmolens kost ook meer. Er moeten bijvoorbeeld speciale schepen worden gebouwd die rond de turbines kunnen werken.

Maar Rabobank stelt dat de kosten de komende tien jaar met dertig procent zullen dalen en dat de exploitatie van zeewind zakelijk steeds interessanter wordt. Door stevige concurrentie uit China zullen grote fabrikanten als Siemens en Alstom gedwongen zijn hun prijzen te verlagen. Daarnaast zal schaalvergroting de kosten drukken, zo voorspelt het rapport dat een vergelijking trekt met de ontwikkeling van de kosten van windenergie op land, die nu ongeveer evenveel kost als elektriciteit uit kolen- en gascentrales.

Het rapport schat dat er tot 2020 rond de 130 miljard euro zal worden geïnvesteerd in offshore windparken. Er zijn tientallen Nederlandse bedrijven actief in de sector, van het bouwen van de parken tot het onderhoud. Maar om mee te tellen in de race op de Noordzee moet Nederland ook een stevige thuismarkt hebben. En die kan volgens Rabobank en Bloomberg alleen ontstaan als de overheid een „stabiel subsidiebeleid” voert, en ook banken en institutionele investeerders mee gaan doen.

    • Renée Postma