Raad van Commissarissen Ajax wil nog niet wijken

Protest van de Ajax-aanhang die grotendeels achter Cruijff lijkt te staan. Beeld NOS

Ondanks het verzoek dat de ledenraad gisteravond naar buiten bracht, blijft de Raad van Commissarissen van Ajax voorlopig aan. In een verklaring laten vier van de vijf leden weten dat ze wachten “op een formeel verzoek, de nadere toelichting en een gesprek over de gestelde vraag.”

Als het in het belang van de club is, is de Raad bereid “haar positie te heroverwegen en indien nodig terug te treden”. Maar:

“De RvC zal in de tussentijd haar werkzaamheden ten behoeve van Ajax en al haar stakeholders voortzetten. De RvC heeft in de afgelopen vier maanden conform de gegeven opdracht van de benoemingscommissie gewerkt en onder andere een sterk directieteam geformeerd en de voetbaltechnische visie organisatorisch ondersteund.”

Cruijff wel bereid op te stappen, maar niet in z’n eentje

De preses van de ledenraad, Rob Been jr., lichtte gisteravond laat het verzoek toe. Van de 24 leden vindt een grote meerderheid dat de RvC er niet in geslaagd is “de belangen van Ajax te behartigen”. In die RvC staat Johan Cruijff lijnrecht tegenover zijn medecommissarissen. De legendarische nummer 14, de laatste van de vijf Commissarissen, gaf al aan wel bereid te zijn de functie opzij te leggen, mits de anderen dat ook deden.

De ledenraad kwam gisteren bijeen om een standpunt te kiezen in het nieuwe conflict binnen de club, dat op 16 november ontstond toen de Raad van Commissarissen Louis van Gaal tot nieuwe algemeen directeur benoemde. Martin Sturkenboom werd door de raad aangesteld als algemeen directeur ad interim en Danny Blind als technisch directeur.

Juridische stappen

Johan Cruijff was daarover niet ingelicht door de overige vier: Steven ten Have, Paul Römer, Marjan Olfers en Edgar Davids. Daarop zei Cruijff niet door te willen met de RvC in de huidige vorm. Hij dreigde ook met opstappen.

Gisteren werd duidelijk dat hij samen met tien door hem voorgedragen jeugdtrainers juridische stappen gaat nemen tegen de benoemingen.