MuseumgoudA blijft in vereniging

MuseumgoudA wordt niet uit de museumvereniging gezet. Dit hebben de leden van de vereniging gisteren besloten. MuseumgoudA dreigde te worden geroyeerd omdat het afgelopen zomer het schilderij The Schoolboys van Marlene Dumas op een veiling in Londen verkocht, zonder het werk eerst te hebben aangeboden aan andere, Nederlandse musea. Dit druist tegen de regels in.

MuseumgoudA deed het schilderij van de hand omdat het in geldnood verkeerde nadat de gemeente Gouda haar subsidie aan het museum had gehalveerd. The Schoolboys van Dumas, dat werd geveild door veilinghuis Christie’s in Londen, bracht uiteindelijk 950.000 euro op. Daarmee is het voortbestaan van het museum voorlopig verzekerd.

De verkoop stuitte op grote bezwaren van andere musea, die wezen op de ‘Leidraad voor het afstoten van museale objecten’ (Lamo). Deze schrijft voor dat musea werk eerst aan collega-musea moeten aanbieden. Ook mogen musea niet uit commerciële overwegingen verkopen en moet het afstoten van werken leiden tot ‘verbetering van de verzameling’.

De Nederlandse Museumvereniging, die bestaat uit 450 leden waarvan er gisteren 130 op de besloten bijeenkomst waren, hebben besloten de huidige regelgeving aan te scherpen. Want, zo zegt directeur Siebe Weide, nu kunnen de regels op meer manieren worden uitgelegd. „Zo staat er dat, indien een werk wordt afgestoten, een museum dat in beginsel omniet aan andere musea moeten aanbieden. ‘In beginsel’ impliceert dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Maar criteria ontbreken.”

De leden hebben gisteren gepleit voor duidelijkere en strengere regels en sancties. „De ultieme sanctie is schorsen. Maar we willen kijken hoe we de handhaving beter kunnen organiseren, zonder naar het zwaarste wapen te grijpen.” In juni hoopt de museumvereniging duidelijkheid te kunnen geven. Tot die tijd gelden de oude regels. Wordt een museum uit de museumvereniging gezet, dan verliest het de band met de museumjaarkaart. Dat leidt tot minder inkomsten en minder bezoekers.