denkbeeld

None

Alles is mooi, ook al ziet niet iedereen het. De foto bij deze uitspraak van Confucius ((551-479 v. Chr.) is van Cor Nutus uit Vleuten: „Mooi dood is niet lelijk.”

Heb jij ook een foto bij het citaat van deze week? Mail je foto, met je naam en woonplaats, naar klik@nrc.nl onder vermelding van denkbeeld Confucius